Direct naar


Ik zoek een coach voor mijn team of organisatie

Herken je dit?
Geklaag of gezeur in de organisatie.
Of gedoe binnen teams.
Misschien hoor je jezelf wel regelmatig klagen.
Of is vernieuwing van de samenwerking nodig om ‘in de markt’ te blijven.

Duidelijk tekenen van roest op de tandwielen en tijd om in actie te komen. Actie met als doel een situatie van pro-actief handelen, meer eigenaarschap, positief denken en samenwerking tussen managers en medewerkers. Naar een werksfeer waar respect heerst en een mentaliteit van samen in actie willen komen. Waar de aandacht naar het werk gaat in plaats van naar gedoe eromheen.

Een utopie? Nee hoor! Wij kunnen heel goed uit de voeten met dergelijke situaties. Goed om te weten is ook dat het nooit te laat is om in actie te komen. Bovendien is voor verbetering vaak minder nodig dan je denkt!

Onze aanpak gaat ervan uit dat iedereen al in huis heeft wat nodig is om de gewenste verandering goed door te maken. Op onze beurt zijn we er goed in om dit te activeren en dat maakt het mogelijk om de focus precies daar te leggen waar het nodig is.

Vragen

Klantvragen

  • hoe krijgen we positieve energie in het team
  • hoe komen we tot een aanspreekcultuur
  • hoe kunnen we door betere communicatie verspilling voorkomen
  • hoe implementeren we een leer-, coach- of verbetercultuur
  • hoe zetten we intervisiegroepen op
  • hoe creëren we constructieve samenwerking tussen afdelingen
  • hoe zorgen we dat ‘grijs’ en ‘groen’ in teams gaan samenwerken
  • hoe zorgen we voor geleefde waarden over ‘hoe gaan we met elkaar om’ in een flexibele kantooromgeving

Sectoren

Wij werken vooral voor overheid, onderwijs en zorg- en welzijn. We maken bij tijd en wijle ook graag een uitstapje naar een andere sector.

Van praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren zijn beschrijvingen opgenomen. Bel gerust voor contactgegevens van contactpersonen van lopende projecten.

Aanpak

Verandering op gang brengen De eerste stap neem je door ons te bellen. Vrijblijvend gaan we met je in gesprek. Wat we bespreken is uiteraard vertrouwelijk. Wanneer de klik goed is, maken wij een voorstel voor aanpak. De eerste fase van het traject betreft het op gang brengen van de verandering. Voor dit onderdeel werken we een plan uit. Verder kijken we voorlopig niet. Waarom doen we het zo?

Borging vanaf dag één In de vervolgstappen werken we gezamenlijk aan het laten beklijven van de verandering. De ervaring leert dat de manier waarop we dit doen sterk afhankelijk is van wat we in de eerste stappen samen tegenkomen. Het vervolg bepalen we dus in onderling overleg. We doen het zo omdat we gebruik willen maken van joúw kennis en kunde.

Niet meer investeren dan nodig Het is onze overtuiging dat we alleen op die manier maatwerk kunnen leveren. In de praktijk blijkt trouwens regelmatig dat de factuur lager is dan de offerte. Uiteindelijk is tenslotte niemand erbij gebaat dat we meer doen dan nodig is. Een indicatie van de kosten voor een traject vind je bij de beschrijvingen van een aantal cases uit de praktijk.

Samenwerken is maatwerk leveren We gaan een samenwerking aan voor wat langere tijd. Het borgen van gedragsverandering kost nu eenmaal tijd. Jij bepaalt de doelen van het traject en gezamenlijk maken we deze concreet met alle betrokkenen. Wij zijn niet de stuurlui aan wal die van afstand zeggen hoe het moet, maar zitten samen met jullie op hetzelfde schip. Het is onze ervaring dat we met deze werkwijze het beste halen uit jullie én onze deskundigheid.

Iedereen is belangrijk Wat we altijd doen is met álle betrokkenen praten over vragen als:

Wat is je stip op de horizon en waarom dit project?
Waar willen jullie aan merken dat dit project een goede investering is?

De antwoorden op deze vragen leiden tot indicatoren voor de effectiviteit van het project. Dit zijn voor ons ijkpunten. De belangrijkste waarden die medewerkers en management formuleren zijn voor ons de uitgangspunten voor de vertaling naar concreet gewenst gedrag. Ze zijn daarmee essentieel voor onze aanpak.

Wat we natuurlijk ook gezamenlijk doen is:

benoemen wat goed gaat
samen de successen vieren
afscheid van elkaar nemen.

Cases


Aanspreken en High Performance bij de overheid


lees verder

Veerkrachtig omgaan met veranderingen en werkdruk in het onderwijs


lees verder

Dialoog als sleutel voor duurzame inzetbaarheid in de zorg


lees verder