Management coaching

leiding geven up to date

Voor leidinggevenden/managers die bewust willen leren inspelen op veranderingen in de eigen organisatie of omgeving. Een greep uit de vragen:

Wat

Op basis van een vrijblijvende kennismaking doen we jou als je dat wilt een voorstel.
Dat bevat de volgende elementen:
– Een aantal individuele sessies van 1,5 uur eens per 2-4 weken.
– In de 2de sessie vindt de klikevaluatie plaats – dit kan een moment zijn om in onderling overleg het traject anders in te richten of te beëindigen.
– Het Coach² boek als inspiratiebron voor het leren: het bevat theorieën en modellen op het gebied van coachend leidinggeven en leervragen/opdrachten die uitnodigen de theorie praktisch te maken.
– Evaluatiemomenten met jou en eventueel met jouw leidinggevende.

De indicatoren voor een effectief coachtraject stellen we vast in onderling overleg. Deze indicatoren evalueren we tijdens en na afloop van het traject. Enkele voorbeelden van hoe de coachees hun resultaten zelf verwoorden vindt u onder testimonials.

Wie?

Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer begeleiden u vanuit hun praktische ervaring met leidinggeven en organisatieontwikkeling, ruime coachervaring en mensenkennis.

Praktische informatie?

De investering voor management coaching bedraagt €300,- per gesprek van 1,5 uur.

Ervaringen


Regiodirecteur gezondheidszorg

"Ik merk dat de coaching me helpt om rust en overzicht te bewaren ook als ik sterke triggers voel. Daarbij moet ik goed bewaken dat mijn mentale staat in orde is."

Directeur middelbare school

"De coaching vormde een uitdaging om processen te structureren en heeft geleid tot heldere prioriteiten. Het was ruimte gevend en confronterend om bij mezelf te komen: hoe zit ik in de ontwikkeling van oud naar nieuw, welke kwaliteiten heb ik zelf en kan ik aanboren?"

Teamleider gemeente

"Resultaten: ik leer sturen op houding en gedrag van medewerkers en merk dat ik invloed heb op de teamgeest. We zetten kleine stapjes in ontwikkeling van de teams. De teams lossen vragen zelf op. Ik werk met plezier en heb meer ruimte in mijn agenda. Ik kom mijn afspraken na."

« terug naar alle specials