Coachend leidinggeven

Leiding geven aan leren en veranderen

Leiderschap doet ertoe, maar verandert van karakter. Veel meer dan in het verleden is er een noodzaak om het collectieve leren te begeleiden. Daarbij gaat het vooral over teams helpen met goed werk. Wat vinden we belangrijk in onze opgave? Hoe gaan we dit met elkaar doen? Hoe maken we een norm die ruimte geeft, maar ook de richting wijst, zodat we ons collectief blijven ontwikkelen? (Vrij naar Manon Ruyters, De queeste naar Goed werk, 2018, pagina 96-97).

Voor leidinggevenden/managers die zich bewust willen bekwamen in het leiden van leren van hun teams en teamleden.

Wat

Op basis van een vrijblijvende kennismaking doen we jou een voorstel.

Dat bevat de volgende elementen:
– Een aantal individuele sessies van 1,5 uur eens per 2-4 weken.
– In de 2de sessie vindt de klikevaluatie plaats – dit kan een moment zijn om in onderling overleg het traject anders in te richten of te beëindigen.
– Evaluatiemomenten met jou en eventueel met jouw leidinggevende.

De indicatoren voor een effectief coachtraject stellen we vast in onderling overleg. Deze indicatoren evalueren we tijdens en na afloop van het traject. Enkele voorbeelden van hoe de coachees hun resultaten zelf verwoorden vindt u onder testimonials.

De coaching kan ook gegeven worden in kleine groepen van 3-5 deelnemers. Het voordeel hiervan is dat je ook leert van de vraagstukken, ervaringen en feedback van andere leidinggevenden.

Wie?

Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer begeleiden u vanuit hun praktische ervaring met leidinggeven en organisatieontwikkeling, ruime coachervaring en mensenkennis.

Praktische informatie?

Indicatie: de investering voor individuele coaching van leidinggevenden bedraagt €300,- per gesprek van 1,5 uur, inclusief voorbereiding.

Ervaringen


Regiodirecteur gezondheidszorg

"Ik merk dat de coaching me helpt om rust en overzicht te bewaren ook als ik sterke triggers voel. Daarbij moet ik goed bewaken dat mijn mentale staat in orde is."

Directeur middelbare school

"De coaching vormde een uitdaging om processen te structureren en heeft geleid tot heldere prioriteiten. Het was ruimte gevend en confronterend om bij mezelf te komen: hoe zit ik in de ontwikkeling van oud naar nieuw, welke kwaliteiten heb ik zelf en kan ik aanboren?"

Teamleider gemeente

"Resultaten: ik leer sturen op houding en gedrag van medewerkers en merk dat ik invloed heb op de teamgeest. We zetten kleine stapjes in ontwikkeling van de teams. De teams lossen vragen zelf op. Ik werk met plezier en heb meer ruimte in mijn agenda. Ik kom mijn afspraken na."

« terug naar alle specials