Dialoog als sleutel voor duurzame inzetbaarheid in de zorg

Externe begeleiding, train-the-trainertraject en verzorging van trainingen bij het implementeren van het project ‘Duurzame inzetbaarheid sector oncologie UMCG’.

Waarom

De motivatie van de verpleegkundigen was een knelpunt door hoge werkdruk, hoog kort frequent verzuim, snelle doorstroom verpleegkundig personeel en krappe arbeidsmarkt. Doel van het project: verbeteren van duurzame inzetbaarheid van de verpleegkundigen door het versterken van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden.

Investering

Het betrof een gesubsidieerd project.

Resultaten

De projectresultaten zijn in beeld gebracht via een nul- en effectmeting en interviews. Het artikel ‘Dialoog als sleutel voor duurzame inzetbaarheid’  gaat hier uitgebreid op in. Het project laat zien dat een begeleidingskundige aanpak bij uitstek geschikt is voor een complex veranderproces op het gebied van de dialoog. Ook blijkt dat de dialoog daadwerkelijk een krachtig middel is om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Het resultaat was winst, zowel voor de individuele medewerker als de organisatie.

Ervaringen


Gertruud Drenth, hoofdverpleegkundige

"Wat mij het allermeest is opgevallen in het afgelopen anderhalf jaar, is dat de sfeer is veranderd van snel klagen, reageren en mopperen naar een sfeer waarin mensen zelf acties ondernemen en constructief met zaken bezig gaan die hen in hun werk belemmeren, in betere samenspraak met mij als leidinggevende."

Een verpleegkundige

"De theorie over de cirkel van invloed vond ik heel nuttig. Als er iemand naar mij toekomt en die zegt dat een collega altijd zit te zeuren over dit of dat, dan zou ik geneigd zijn dat voor diegene op te lossen. Nu vraag ik wat hij er zelf al aan heeft gedaan. Het heeft meer effect als diegene zelf feedback geeft."

« terug naar alle cases